Om Gullspångsmodellen

Med stöd av strategidokument, kulturplaner, projekt, kartläggning av resurser och omvärldsanalyser ska kulturen få – och ta plats – i kommunens framtid och aktivt verka för en socialt hållbar miljö.

Gullspångsmodellen är ett led i Gullspångs kommuns strategiska arbete med kultur som socialt hållbar faktor som påbörjades vintern 2006, både för Gullspångs 5 369 invånare men även för de hundratusentals som besöker kommunen årligen.

En förutsättning för Gullspångsmodellen är de lokala aktörerna inom såväl kultur- som företagsliv.

I en kombination av samordning, strategiskt informationsarbete och projektmetodik formas modellens kärna. Ledorden är initiativrikedom och kreativitet.

På hemsidan finner du aktuella, planerade och genomförda kulturprojekt.

Se också BAKGRUND och MODELLEN SOM METOD för mer info om Gullspångsmodellen.

Med vänliga hälsningar,

Staffan Hjalmarsson, kulturutvecklare Gullspångs kommun

 

Tilda Evertsen och Amanda Tropp stöder utvecklingen av den gamla industrifastigheten GEA i Gullspång. Tilda och Amanda arbetade som PicoloKulturUtvecklare sommaren 2009. Mer info under ARKIV